Amirato – Home

Budget management

Amirato - Budget management
Budget management start met de inventarisatie van alle mogelijke bouw gerelateerde kosten, via de B-SfB-elementenmethode.

Na validatie van eerste raming, die gedaan wordt op basis van een databank met analyses van recente projecten, wordt het budget continu gemonitord.
Dit gebeurt via een door Amirato hiervoor uitgewerkte financiƫle tool, aan de hand van geavanceerde Excel tabellen.

Van bij aanvang wordt een reserve ingebouwd die via buffermanagement beheerd wordt doorheen het ganse verloop van het project.

Speciale aandacht gaat ook naar het beheer van de financiƫle planning, vooral in werffase, Hiervoor wordt de methode van earned value management gebruikt om indien nodig tijdig bij te kunnen sturen. Amirato onderhandelt indien gewenst ook de verrekeningen met de aannemer.