Amirato – Home

Feasibility

Amirato - Feasibility
Het onderzoeken van de economische, ecologische, sociale en politieke haalbaarheid van een potentieel project binnen het stedenbouwkundige kader.

Hierbij wordt rekening gehouden met :
 • De valorisatie van de gronden
 • De huidige bestemming van de terreinen
 • Eventuele bestemmingswijziging
 • Stedenbouwkundige richtlijnen
 • Bouwkundige voorschriften
 • Eventuele sanering
 • De bouwdensiteit
 • Mobiliteitsrapport (Mober)
 • Milieueffecten Rapport (MER)
 • Bouwkostprijs
 • Analyse van de vraag
 • Audit van het aanbod
 • Ecologische normen
 • Duurzaamheidcriteria
 • Sociale impact
 • Het politiek draagvlak
 • Juridisch kader
 • FinanciĆ«le mechanismen