Amirato – Home

Programmatie

Amirato - Programmatie
Programmatie is het vertalen van de organisatie naar wensen en eisen op functioneel, ruimtelijk en technisch vlak.

Het is het resultaat van een onderzoek dat samen met de opdrachtgever gerealiseerd wordt. Visies omtrent de corebusiness en het facilitair gebeuren worden omgezet naar relatieschema’s, ruimtestaten,... kortom naar een deliverable als basis voor de ontwerpers en als toetssteen tijdens het ganse bouwproces.