Amirato – Home

Projectmanagement

Amirato - Projectmanagement
Projectmanagement is het beheren en beheersen van het totale bouwproces waarbij nauw samengewerkt en gecommuniceerd wordt met alle partners in het project.

Kostprijs, tijd kwaliteit en risico's worden gemanaged van bij de initiatief name tot en met de inhuizing.

Vanuit kennis en ervaring ondernemen wij proactief acties om uw project te sturen.

Het vastleggen van een duidelijke projectorganisatie met de rollen en verantwoordelijkheden van elke betrokken partner.

Het evalueren en bijsturen van de projectorganisatie op vooraf afgesproken tijdstippen en bij veranderende omstandigheden.