Amirato – Home

Kinderkribbe Wayenberg

>Brussel, België

Het project omvat:

Het project omvat de uitbreiding van de bestaande kinderkribbe van het Europees Parlement in de Wayenbergstraat voor de opvang van 230 kinderen.

De uitbreiding voorziet in de bouw van 3 bovengrondse en 2 ondergrondse verdiepingen en een nieuw dak.

Diepe funderingen (secanspalen), gesloten ruwbouw, speciale technieken en afwerking maken deel uit van het programma. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de verbinding met het bestaande gebouw, continu in bedrijf, en voor aanpassingen oa met de bestaande keukens.

De activiteiten van de bestaande kribbe kunnen niet worden gestoord. Deze blijft open voor de duur van het project $, wat speciale voorzorgsmaatregelen op het gebied van veiligheid en minimale impact van bouwhinder door de nabije aanwezigheid van kinderen vereist.

De opdracht omvat:

De opvolging van het de opdracht kadert in het lopende raamcontract bouweconomist (Quantity Surveyor) met het Europees Parlement.

Onze projectbegeleiding omvat onder andere de analyses van offertes volgend op openbare procedures, opstellen, evalueren en nakijken van budgetten, controle van vorderingsstaten en analyse van meerwerken (controle van hoeveelheden en eenheidsprijzen).
Opdrachtgever
Europees Parlement
Periode
2018—2020
Opdracht
Raamovereenkomst Bouweconomist
Budget
8.000.000 €
Oppervlakte
2.100 m2